Lensa Seni
Rangkaian artikel yang dibawakan khas kepada anda oleh CENDANA-ASWARA

Program Bengkel dan Bimbingan Mentor Penulisan Seni anjuran CENDANA dengan kerjasama Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) ini adalah usaha untuk memperkasakan komuniti seni bagi memenuhi strategi CENDANA iaitu 'Memperkasa Komuniti' dan 'Pendidikan Budaya dan Kreatif: Membina Tenaga Kerja Kreatif”. Para penulis seni berikut telah dipilih daripada kalangan penulis yang telah mengikuti Bengkel Penulisan Seni fasa 1 program tersebut. Program ini menyokong dan meluaskan usaha para penulis dalam meningkatkan apresiasi terhadap kegiatan seni dan budaya Malaysia, mewujudkan kelestarian seni dan merancakkan kegiatan seni agar lebih meriah.Artikel Terdahulu
Copyright © 2021 Cultural Economy Development Agency (CENDANA) | Terms of Service 
Ooops!
Generic Popup