INISIATIF PEMULIHAN CENDANA DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN INDUSTRI KREATIF MALAYSIA (PRISMA)


 • Pilihan Industri Kraf CENDANA

  Pilihan Industri Seni Kraf
  Pilihan Industri Seni Kraf bertujuan untuk menaikkan industri kraftangan Malaysia dengan menawarkan pengiktirafan dan penghargaan khas kepada artisan Malaysia, pembuat kraf dan pengeluar seni tradisional, kraf dan perdagangan terancam demi kelestarian ekonomi kraf Malaysia.

  Melalui pendekatan pelbagai lapisan, Pilihan Industri Seni Kraf memilih dan memberi insentif kepada artisan, pembuat kraf, dan pengeluar mahir dengan adil ke seluruh negara untuk pengembangan dan pengeluaran produk mereka.

  Dalam semangat melestarikan dan mengekalkan karya seni kraf, Pilihan Industri Seni Kraf mendorong artisan Malaysia yang mahir di sektor kraf untuk terus menghasilkan, berinovasi dan memasarkan kraf mereka sebagai sumbangan langsung kepada ekonomi kraf dengan mengemukakan permohonan mereka atau dengan mencalonkan mana-mana seniman di dalam industri kraf.  NILAI GERAN
  Insentif tunai sehinggat RM 30,000 untuk individu / kolektif / artisan, pembuat kraf dan pengeluar / organisasi Malaysia di seluruh negara.

  Dibuka pada 5 Februari 2021
  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat

  Program Pembiayaan Karya Kilat bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber melalui geran sehingga RM 1,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan RM 3,500 bagi setiap kolektif / organisasi seni.


  Dibuka pada 23 Februari 2021

  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni


  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni memberikan sokongan kepada organisasi, persatuan dan pertubuhan seni berdaftar merangkumi sektor seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf untuk kesinambungan seni, perkembangan demi ketahanan dan menyokong kelestarian. Tujuan pembiayaan merangkumi amalan sokongan dan operasi organisasi seni di Malaysia.
  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni menyokong sehingga RM 150,000 setiap organisasi seni bagi tempoh dua belas (12) bulan.


  Dibuka pada 1 Mac 2021

  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.

  Dibuka pada 9 Mac 2021
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.

  Dibuka pada 22 Mac 2021

  Program Pembiayaan Seni Persembahan

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia.

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.

  Dibuka pada 1 April 2021

  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.  Dibuka pada 6 April 2021

  Program Adiguru CENDANA


  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga  dua belas (12) bulan


  Dibuka pada 8 April 2021
  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.
  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehingga RM 100,000 bagi setiap projek.


  Dibuka pada 30 April 2021

  Pilihan Industri Kraf CENDANA

  Pilihan Industri Kraf
  Pilihan Industri Kraf bertujuan untuk menaikkan industri kraftangan Malaysia dengan menawarkan pengiktirafan dan penghargaan khas kepada artisan Malaysia, pembuat kraf dan pengeluar seni tradisional, kraf dan perdagangan terancam demi kelestarian ekonomi kraf Malaysia.

  Melalui pendekatan pelbagai lapisan, Pilihan Industri Seni Kraf memilih dan memberi insentif kepada artisan, pembuat kraf, dan pengeluar mahir dengan adil ke seluruh negara untuk pengembangan dan pengeluaran produk mereka.

  Dalam semangat melestarikan dan mengekalkan karya seni kraf, Pilihan Industri Seni Kraf mendorong artisan Malaysia yang mahir di sektor kraf untuk terus menghasilkan, berinovasi dan memasarkan kraf mereka sebagai sumbangan langsung kepada ekonomi kraf dengan mengemukakan permohonan mereka atau dengan mencalonkan mana-mana seniman di dalam industri kraf.

  NILAI GERAN
  Insentif tunai sehinggat RM 30,000 untuk individu / kolektif / artisan, pembuat kraf dan pengeluar / organisasi Malaysia di seluruh negara.


  Permohonan dibuka pada 5 Februari 2021

  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat  Program Pembiayaan Karya Kilat bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber melalui geran sehingga RM 1,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan RM 3,500 bagi setiap kolektif / organisasi seni.  Permohonan dibuka pada 23 Februari 2021

  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni


  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni memberikan sokongan kepada organisasi, persatuan dan pertubuhan seni berdaftar merangkumi sektor seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf untuk kesinambungan seni, perkembangan demi ketahanan dan menyokong kelestarian. Tujuan pembiayaan merangkumi amalan sokongan dan operasi organisasi seni di Malaysia.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni menyokong sehingga RM 150,000 setiap organisasi seni bagi tempoh dua belas (12) bulan.
  Permohonan dibuka pada 1 Mac 2021

  Pilihan Industri Kraf CENDANA

  Pilihan Industri Kraf
  Pilihan Industri Kraf bertujuan untuk menaikkan industri kraftangan Malaysia dengan menawarkan pengiktirafan dan penghargaan khas kepada artisan Malaysia, pembuat kraf dan pengeluar seni tradisional, kraf dan perdagangan terancam demi kelestarian ekonomi kraf Malaysia.

  Melalui pendekatan pelbagai lapisan, Pilihan Industri Seni Kraf memilih dan memberi insentif kepada artisan, pembuat kraf, dan pengeluar mahir dengan adil ke seluruh negara untuk pengembangan dan pengeluaran produk mereka.

  Dalam semangat melestarikan dan mengekalkan karya seni kraf, Pilihan Industri Seni Kraf mendorong artisan Malaysia yang mahir di sektor kraf untuk terus menghasilkan, berinovasi dan memasarkan kraf mereka sebagai sumbangan langsung kepada ekonomi kraf dengan mengemukakan permohonan mereka atau dengan mencalonkan mana-mana seniman di dalam industri kraf.

  NILAI GERAN
  Insentif tunai sehinggat RM 30,000 untuk individu / kolektif / artisan, pembuat kraf dan pengeluar / organisasi Malaysia di seluruh negara.


  Permohonan di buka pada 5 Februari 2021

  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat  Program Pembiayaan Karya Kilat bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber melalui geran sehingga RM 1,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan RM 3,500 bagi setiap kolektif / organisasi seni.


  Permohonan dibuka pada 23 Februari 2021

  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni


  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni memberikan sokongan kepada organisasi, persatuan dan pertubuhan seni berdaftar merangkumi sektor seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf untuk kesinambungan seni, perkembangan demi ketahanan dan menyokong kelestarian. Tujuan pembiayaan merangkumi amalan sokongan dan operasi organisasi seni di Malaysia.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni menyokong sehingga RM 150,000 setiap organisasi seni bagi tempoh dua belas (12) bulan.

  Permohonan dibuka pada 1 Mac 2021
  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.


  Permohonan Di Buka pada 9 Mac 2021

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan Di Buka pada 
  22 Mac 2021

  Program Pembiayaan Seni Persembahan

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia.

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan Di Buka pada 
  1 April 2021

  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.

  Permohonan Di Buka pada 
  7 April 2021

  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual

  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menggalakkan dan menyokong penggiat seni visual lebih daripada dua belas (12) tahun pengalaman untuk meningkatkan keupayaan mereka sebagai penggiat seni aktif dengan memberikan mereka peluang untuk mengambil bahagian dalam proses penerokaan kreatif dan lawatan penyelidikan untuk membantu dalam proses artistik mereka yang berkaitan dalam mana-mana bidang seni pilihan mereka, di Malaysia atau Asia Tenggara bagi satu tempoh sehingga dua (2) bulan. Permohonan oleh penggiat-penggiat seni visual wanita adalah sangat digalakkan dan keutamaan akan diberi kepada penyelidikan yang dijalankan di Malaysia.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menyokong sehingga RM 15,000 untuk perjalanan dan penyelidikan dan sehingga RM 30,000 untuk pameran susulan.  Permohonan Di Buka pada 
  1 Jun 2021

  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.


  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehinggat RM 100,000 bagi setiap projek

  Permohonan Di Buka pada 
  1 Jun 2021

  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.

  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.


  Permohonan dibuka pada 9 Mac 2021

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.
  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.  Permohonan dibuka pada 22 Mac 2021
  Program Pembiayaan Seni Persembahan

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia.

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan dibuka pada 1 April 2021
  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan dibuka pada 6 April 2021

  Program Adiguru CENDANA


  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.


  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga dua belas (12) bulan

  Permohonan dibuka pada 8 April 2021

  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.


  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehinggat RM 100,000 bagi setiap projek


  Permohonan dibuka pada 30 April 2021

  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.

  Permohonan dibuka pada 9 Mac 2021

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan dibuka pada 1 April 2021
  Program Pembiayaan Seni Persembahan

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia.

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Program Adiguru CENDANA

  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.
  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga dua belas (12) bulan  Permohonan dibuka pada 8 April 2021
  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan dibuka pada 6 April 2021


  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.


  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehinggat RM 100,000 bagi setiap projek

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan dibuka pada 18 Ogos 2020


  Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila semak ruangan Soalan Lazim kami atau hubungi grants@cendana.com.my


  Program Pemulihan 
  Ruang Seni 

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.

  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni


  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni memberikan sokongan kepada organisasi, persatuan dan pertubuhan seni berdaftar merangkumi sektor seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf untuk kesinambungan seni, perkembangan demi ketahanan dan menyokong kelestarian. Tujuan pembiayaan merangkumi amalan sokongan dan operasi organisasi seni di Malaysia.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Ketahanan Organisasi Seni menyokong sehingga RM 150,000 setiap organisasi seni bagi tempoh 
  dua belas (12) bulan.

  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.

  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehingga RM100,000 bagi setiap projek

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia. 

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Pilihan Industri Seni Kraf

  Pilihan Industri Seni Kraf bertujuan untuk menaikkan industri kraftangan Malaysia dengan menawarkan pengiktirafan dan penghargaan khas kepada artisan Malaysia, pembuat kraf dan pengeluar seni tradisional, kraf dan perdagangan terancam demi kelestarian ekonomi kraf Malaysia.

  Melalui pendekatan pelbagai lapisan, Pilihan Industri Seni Kraf memilih dan memberi insentif kepada artisan, pembuat kraf, dan pengeluar mahir dengan adil ke seluruh negara untuk pengembangan dan pengeluaran produk mereka.

  Dalam semangat melestarikan dan mengekalkan karya seni kraf, Pilihan Industri Seni Kraf mendorong artisan Malaysia yang mahir di sektor kraf untuk terus menghasilkan, berinovasi dan memasarkan kraf mereka sebagai sumbangan langsung kepada ekonomi kraf dengan mengemukakan permohonan mereka atau dengan mencalonkan mana-mana seniman di dalam industri kraf.

  NILAI GERAN
  Insentif tunai sehinggat RM 30,000 untuk individu / kolektif / artisan, pembuat kraf dan pengeluar / organisasi Malaysia di seluruh negara.


  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat

  Program Pembiayaan Karya Kilat bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber melalui geran sehingga RM 1,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan RM 3,500 bagi setiap kolektif / organisasi seni.
  Program Pembiayaan Karya Kilat akan memulakan fasa kelima pada 16 Julai 2020 setiap bulan.


  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.
  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan dibuka pada 18 Ogos 2020


  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual

  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menggalakkan dan menyokong penggiat seni visual lebih daripada dua belas (12) tahun pengalaman untuk meningkatkan keupayaan mereka sebagai penggiat seni aktif dengan memberikan mereka peluang untuk mengambil bahagian dalam proses penerokaan kreatif dan lawatan penyelidikan untuk membantu dalam proses artistik mereka yang berkaitan dalam mana-mana bidang seni pilihan mereka, di Malaysia atau Asia Tenggara bagi satu tempoh sehingga dua (2) bulan. Permohonan oleh penggiat-penggiat seni visual wanita adalah sangat digalakkan dan keutamaan akan diberi kepada penyelidikan yang dijalankan di Malaysia.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menyokong sehingga RM 15,000 untuk perjalanan dan penyelidikan dan sehingga RM 30,000 untuk pameran susulan.


  Permohonan dibuka pada 18 Ogos 2020


  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan dibuka pada 18 Ogos 2020

  Maklumat lanjut mengenai PRISMA oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia

  Program-program MyCreative Ventures dibawah PRISMA

  Maklumat lanjut tentang program-program CENDANA di bawah Belanjawan 2021

 • Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme


  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020


  Craft Industry 
  Choice

  Crafts Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Crafts Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Crafts Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.
  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.


  Applications Open 5 February 2021
  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.
  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.


  Application Opens 1 March 2021
  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme


  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Applications Open 9 March 2021
  Visual Arts Showcase Funding Programme


  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.
  Applications Open 22 March 2021
  Performing Arts Presentation
  Funding Programme

  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.

  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.
  Applications Open 1 April 2021

  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Applications Open 6 April 2021

  Adiguru CENDANA Programme

  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months

  Applications Open 8 April 2021

  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project


  Applications Open 30 April 2021


  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Crafts Industry Choice

  Crafts Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Crafts Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Crafts Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.


  Application opens 5 February 2021

  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.
  Application opens 5 February 2021

  Arts Organisation Resilience Funding Programme


  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.

  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.
  Application Opens 1 
  March 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Application Opens 9 March 2021

  Visual Arts Showcase Funding Programme

  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 22 March 2021

  Performing Arts Presentation
  Funding Programme


  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.


  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Application Opens 
  1 April 2021
  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.


  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.  Application Opens
  6 April 2021
  Adiguru CENDANA Programme

  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.

  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months


  Application Opens
  8 April 2021
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Application Opens
  30 April 2021
  Crafts Industry Choice

  Crafts Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Crafts Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Crafts Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.


  Application opens 5 February 2021

  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.


  Application Opens
  23 February 2021

  Arts Organisation Resilience Funding Programme


  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.

  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.  Application Opens 1 March 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Application Opens 9 March 2021

  Visual Arts Showcase Funding Programme

  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.
  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 22 March 2021

  Performing Arts Presentation
  Funding Programme


  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.


  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Application Opens 1 April 2021

  Adiguru CENDANA Programme


  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.


  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months


  Application Opens 8 April 2021
  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.
  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 6 April 2021
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Application Opens
  30 April 2021
  Crafts Industry Choice

  Crafts Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Crafts Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Crafts Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.


  Application opens 5 February 2021

  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.
  Application opens 5 February 2021

  Arts Organisation Resilience Funding Programme


  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.

  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.
  Application Opens 1 
  March 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Application Opens 9 March 2021

  Visual Arts Showcase Funding Programme

  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 22 March 2021

  Performing Arts Presentation
  Funding Programme


  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.


  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Application Opens 
  1 April 2021
  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.


  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.  Application Opens
  6 April 2021
  Adiguru CENDANA Programme

  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.

  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months


  Application Opens
  8 April 2021
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Application Opens
  8 April 2021

  Crafts Industry Choice

  Crafts Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Crafts Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Crafts Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.


  Application opens 5 February 2021

  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.


  Application Opens
  23 February 2021

  Arts Organisation Resilience Funding Programme


  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.

  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.  Application Opens 1 March 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Application Opens 9 March 2021

  Visual Arts Showcase Funding Programme

  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.
  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 22 March 2021

  Performing Arts Presentation
  Funding Programme


  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.


  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Application Opens 1 April 2021

  Adiguru CENDANA Programme


  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.


  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months


  Application Opens 8 April 2021
  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.
  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application Opens 6 April 2021
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens 16 July 2020

  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.


  Application opens 17 July 2020

  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Performing Arts Presentation
  Funding Programme

  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.

  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Craft Industry Choice

  Craft Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Craft Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Craft Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to 
  RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.
  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.


  Application opens on 16 July 2020 on a monthly basis


  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.
  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application opens on 18 August 2020


  Visual Arts Inspire Funding Programme

  Visual Arts Inspire Funding Programme encourages and supports visual artists with more than twelve (12) years of experience to enhance their capacity as practising artists by providing them an opportunity to participate in a creative exploration process and research excursion to assist in their artistic process, in any field of interest of their art practice, within Malaysia or Southeast Asia for a duration of up to two (2) months. Applications by women visual artists are highly encouraged and priority is given to research conducted within Malaysia.  GRANT VALUE
  Visual Arts Inspire Funding Programme supports up to RM 15,000 for the journey and research; and up to RM 30,000 for the follow-up exhibition.

  Application opens on 18 August 2020


  Visual Arts Showcase Funding Programme


  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application opens on 18 August 2020  Should you have any queries or require more clarification, please do check out our FAQs or contact us on info@cendana.com.my


  Should you have any queries or require more clarification, please do check out our FAQs or contact us on grants@cendana.com.my

  More information on PRISMA by Ministry of Communications and Multimedia

  MyCreative Ventures Programmes under PRISMA

  Information on CENDANA's Programmes under Budget 2021

Copyright © 2021 Cultural Economy Development Agency (CENDANA) | Terms of Service 
Ooops!
Generic Popup