Program PEMULIH Seni Budaya CENDANA


 • Seni Untuk Semua 
  Atas Talian

  Program ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan seni dalam kalangan masyarakat untuk menerapkan penghayatan terhadap seni dan budaya Malaysia serta semangat cinta terhadap seni. 

  Selain itu program ini juga bertujuan untuk melengkapi masyarakat dengan pemahaman konsep dan teknik bentuk seni, meningkatkan kemahiran berfikiran kreatif, dan keupayaan untuk mencipta seni dengan cara yang menyeronokkan dan kreatif, diajar oleh penggiat-penggiat seni tanah air.

   Ianya diharapkan dapat membina keyakinan dalam kalangan generasi muda di Malaysia untuk menzahirkan secara berkesan dalam mengekspresikan diri mereka melalui muzik, tarian, seni visual dan kraf.  NILAI GERAN
  Seni Untuk Semua Atas Talian menyokong sehingga 
  RM 3,000 setiap pemohon individu atau sehingga RM4,500 setiap pemohon organisasi seni/ kolektif seni bagi sepanjang tempoh projek.   Dibuka Pada 11 Ogos 2021
  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat 2.0

  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber. 

  NILAI GERAN

  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 menyokong sehingga RM 3,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan setiap kolektif / organisasi seni.
  Dibuka Pada 11 Ogos 2021

  Projek Dokumentasi


  Projek Dokumentasi bertujuan menyatukan para penggiat seni, penulis dan jurugambar untuk mendokumentasikan kisah dan pengalaman penggiat seni tempatan, artisan dan pekerja tadbir sepanjang musim pandemik.

  Kami sedang mencari pembekal perkhidmatan yang berbakat dalam membina susun atur, reka bentuk dan pencetakan. Untuk keterangan lanjut, sila emel info@cendana.com.my.


  Dibuka Pada 11 Ogos 2021
  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual

  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual CENDANA  bertujuan untuk mempromosikan kreativiti dan naratif Malaysia melalui sokongan eksplorasi artistik dan penciptaan karya baru atau kesinambungan projek yang sedia ada yang mungkin merangkumi lukisan, seni arca, fotografi, seni pemasangan, seni audio-video dan karya multimedia.

  Ini bertujuan untuk mendorong kesinambungan kepada praktik studio seni untuk para pengamal dalam bidang seni visual.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual menyokong sehingga RM 8,000 setiap pemohon dalam membantu penghasilan atau kajian bagi penghasilan karya baru dan pembinaan kapasiti dari November 2021 - Februari 2022

  Dibuka Pada 13 Ogos 2021

  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Dibuka Pada 13 Ogos 2021

  Program Adiguru 
  CENDANA


  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga  dua belas (12) bulan.  Dibuka Pada 16 Ogos 2021

  Projek Light


  Projek Light merupakan sebuah inisiatif lanjutan daripada program Art In The City dengan Kerjasama Think City untuk menghidupkan bandar dengan seni awam dan persembahan di bandar terpilih. Program ini dijadualkan untuk berlangsung dengan pemasangan seni awam dan persembahan yang telah dikurasi.

  Projek ini bertujuan untuk:
  • Menyemarkkan ruang bandar denganpemasangan seni awam lampu sempena pandemik (menggunakan elemen cahaya);
  • Memberikan inspirasi dan motivasi kepada komuniti kreatif dan orang awam untuk membangkit dalam situasi pandemik;
  • Menjana peluang pekerjaan untuk artis tempatan, pekerja budaya, krew produksi, fakbrikator dan banyak lagi di bandar-bandar yang terpilih;
  • Memberi sokongan kepada seniman dan kolektif di luar Lembah Klang yang bakal mengingkatkan Kerjasama antara satu sama lain;
  • Mengharmonikan pihak berkpentingan awam dan persendirian dalam melindungi dan menyumbang kepada pembangunan sector kreatif.


  NILAI GERAN
  Projek The Light menyokong sehingga RM180,000 setiap permohonan yang berjaya bagi tempoh sehingga  enam (6) bulan.

  Projek ini ialah sebuah kolaborasi bersama-sama Think City. Dengan menekan butang di bawah, ia akan membawa anda ke laman sesawang mikro yang lain yang mengandungi maklumat lanjut mengenai cara-cara permohonan.


  Dibuka Pada 16 Ogos 2021

  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.

  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.  Dibuka Pada 23 Ogos 2021

  Seni Untuk Semua
  Atas Talian  Program ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan seni dalam kalangan masyarakat untuk menerapkan penghayatan terhadap seni dan budaya Malaysia serta semangat cinta terhadap seni.

  Selain itu program ini juga bertujuan untuk melengkapi masyarakat dengan pemahaman konsep dan teknik bentuk seni, meningkatkan kemahiran berfikiran kreatif, dan keupayaan untuk mencipta seni dengan cara yang menyeronokkan dan kreatif, diajar oleh penggiat-penggiat seni tanah air.

  Ianya diharapkan dapat membina keyakinan dalam kalangan generasi muda di Malaysia untuk menzahirkan secara berkesan dalam mengekspresikan diri mereka melalui muzik, tarian, seni visual dan kraf.

  NILAI GERAN
  Seni Untuk Semua Atas Talian menyokong sehingga
  RM 3,000 setiap pemohon individu atau sehingga RM4,500 setiap pemohon organisasi seni/ kolektif seni bagi sepanjang tempoh projek.
  Dibuka Pada 11 Ogos 2021
  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat 2.0  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber.
  NILAI GERAN

  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 menyokong sehingga RM 3,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan setiap kolektif / organisasi seni.

  Dibuka Pada 11 Ogos 2021

  Projek Dokumentasi  Projek Dokumentasi bertujuan menyatukan para penggiat seni, penulis dan jurugambar untuk mendokumentasikan kisah dan pengalaman penggiat seni tempatan, artisan dan pekerja tadbir sepanjang musim pandemik.

  Kami sedang mencari pembekal perkhidmatan yang berbakat dalam membina susun atur, reka bentuk dan pencetakan. Untuk keterangan lanjut, sila emel info@cendana.com.my.


  Dibuka Pada 11 Ogos 2021

  Seni Untuk Semua
  Atas Talian

  Program ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan seni dalam kalangan masyarakat untuk menerapkan penghayatan terhadap seni dan budaya Malaysia serta semangat cinta terhadap seni.

  Selain itu program ini juga bertujuan untuk melengkapi masyarakat dengan pemahaman konsep dan teknik bentuk seni, meningkatkan kemahiran berfikiran kreatif, dan keupayaan untuk mencipta seni dengan cara yang menyeronokkan dan kreatif, diajar oleh penggiat-penggiat seni tanah air.

  Ianya diharapkan dapat membina keyakinan dalam kalangan generasi muda di Malaysia untuk menzahirkan secara berkesan dalam mengekspresikan diri mereka melalui muzik, tarian, seni visual dan kraf.
  NILAI GERAN
  Seni Untuk Semua Atas Talian menyokong sehingga
  RM 3,000 setiap pemohon individu atau sehingga RM4,500 setiap pemohon organisasi seni/ kolektif seni bagi sepanjang tempoh projek.


  Dibuka pada 11 Ogos 2021
  Program Pembiayaan 
  Karya Kilat 2.0  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 bertujuan untuk memupuk dan menyokong pembangunan artistik dan pembentangan idea-idea melalui cara-cara yang imaginatif walaupun berdepan dengan kekangan fizikal terhadap sumber.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Karya Kilat 2.0 menyokong sehingga RM 3,500 bagi setiap artis / individu seni budaya serta artisan dan pembuat kraf dan setiap kolektif / organisasi seni.  Dibuka pada 11 Ogos 2021

  Projek 
  Dokumentasi  Projek Dokumentasi bertujuan menyatukan para penggiat seni, penulis dan jurugambar untuk mendokumentasikan kisah dan pengalaman penggiat seni tempatan, artisan dan pekerja tadbir sepanjang musim pandemik.

  Kami sedang mencari pembekal perkhidmatan yang berbakat dalam membina susun atur, reka bentuk dan pencetakan. Untuk keterangan lanjut, sila emel info@cendana.com.my.  Dibuka Pada 11 Ogos 2021

  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual


  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual bertujuan untuk mempromosi kreativiti dan kisah-kisah seni kontemporari Malaysia, agar tercetus perasaan saling hormat menghormati bagi pendirian dan kepercayaan masing-masing dan memperkayakan pemahaman tentang individu dan komuniti yang membentuk masyarakat kita. Matlamat program ini adalah untuk menyokong eksplorasi artistik dalam penciptaan karya baru mahupun kesinambungan projek yang sedia ada serta memastikan kesinambungan kegiatan studio dan seni visual untuk para penggiat seni visual.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual menyokong sehingga RM 8,000 setiap pemohon dalam membantu penghasilan karya baru atau kesinambungan karya sedia ada selama tempoh tiga (3) bulan.

  Dibuka pada 13 Ogos 2021
  Program Pemulihan 
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.


  Permohonan Di Buka pada 9 Mac 2021

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Permohonan Di Buka pada 
  22 Mac 2021

  Program Pembiayaan Seni Persembahan

  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA bertujuan untuk menyokong pembangunan sektor seni persembahan melalui penciptaan karya, pembangunan amalan seni, membina jaringan, penganjuran projek seni persembahan, inisiatif peningkatan kemahiran, mobiliti serta usaha mempromosikan karya-karya persembahan hasil seniman Malaysia.

  Program pembiayaan ini menggalakkan usahasama di antara pelbagai sektor seni, pengembangan kualiti penghasilan karya, meluaskan akses terhadap seni dan seterusnya perkembangan menyeluruh terhadap sektor ini.  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Seni Persembahan CENDANA menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan Di Buka pada 
  1 April 2021

  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.

  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.

  Permohonan Di Buka pada 
  7 April 2021

  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual

  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menggalakkan dan menyokong penggiat seni visual lebih daripada dua belas (12) tahun pengalaman untuk meningkatkan keupayaan mereka sebagai penggiat seni aktif dengan memberikan mereka peluang untuk mengambil bahagian dalam proses penerokaan kreatif dan lawatan penyelidikan untuk membantu dalam proses artistik mereka yang berkaitan dalam mana-mana bidang seni pilihan mereka, di Malaysia atau Asia Tenggara bagi satu tempoh sehingga dua (2) bulan. Permohonan oleh penggiat-penggiat seni visual wanita adalah sangat digalakkan dan keutamaan akan diberi kepada penyelidikan yang dijalankan di Malaysia.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Inspirasi Seni Visual menyokong sehingga RM 15,000 untuk perjalanan dan penyelidikan dan sehingga RM 30,000 untuk pameran susulan.  Permohonan Di Buka pada 
  1 Jun 2021

  Program Komisen Seni Awam Art in the City

  Program Komisen Seni Awam Art in the City adalah inisiatif untuk menjadikan seni sebagai sebahagian daripada kawasan bandar kita dan mendekatkan seni dengan rakyat Malaysia. Tujuan ini boleh dicapai dengan mengkomisenkan para seniman Malaysia untuk membuat program seni masyarakat yang unik dengan menampilkan seni dengan penglibatan awam di lokasi terpilih / yang dicadangkan. Lokasi tersebut adalah ruang untuk orang ramai tinggal, bekerja dan bermain.

  Program ini akan memberi peluang kepada seniman, kolektif dan organisasi individu Malaysia, selain kumpulan seni masyarakat di seluruh negara untuk memupuk semangat di bandar mereka dengan menganjurkan program seni atau perkhidmatan terhadap sektor seni yang lestari melalui penciptaan dan persembahan aktiviti dan inisiatif seni untuk diadakan di tempat-tempat awam di Malaysia.

  Program ini menyokong projek-projek dari sektor seni persembahan, seni visual, sektor muzik independen dan juga kraf.


  NILAI GERAN
  Program Komisen Seni Awam Art in the City menyokong sehinggat RM 100,000 bagi setiap projek

  Permohonan Di Buka pada 
  1 Jun 2021

  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual


  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual bertujuan untuk mempromosi kreativiti dan kisah-kisah seni kontemporari Malaysia, agar tercetus perasaan saling hormat menghormati bagi pendirian dan kepercayaan masing-masing dan memperkayakan pemahaman tentang individu dan komuniti yang membentuk masyarakat kita. Matlamat program ini adalah untuk menyokong eksplorasi artistik dalam penciptaan karya baru mahupun kesinambungan projek yang sedia ada serta memastikan kesinambungan kegiatan studio dan seni visual untuk para penggiat seni visual.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Produksi Seni Visual menyokong sehingga RM 8,000 setiap pemohon dalam membantu penghasilan karya baru atau kesinambungan karya sedia ada selama tempoh tiga (3) bulan.  Dibuka pada 13 Ogos 2021

  Program Pembiayaan Muzik Independen


  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.


  Dibuka pada 13 Ogos 2021

  Program Adiguru CENDANA  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.
  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga dua belas (12) bulan.

  Dibuka pada 16 Ogos 2021

  Projek Light
  Projek Light merupakan sebuah inisiatif lanjutan daripada program Art In The City dengan Kerjasama Think City untuk menghidupkan bandar dengan seni awam dan persembahan di bandar terpilih. Program ini dijadualkan untuk berlangsung dengan pemasangan seni awam dan persembahan yang telah dikurasi.

  Projek ini bertujuan untuk:
  • Menyemarkkan ruang bandar denganpemasangan seni awam lampu sempena pandemik (menggunakan elemen cahaya);
  • Memberikan inspirasi dan motivasi kepada komuniti kreatif dan orang awam untuk membangkit dalam situasi pandemik;
  • Menjana peluang pekerjaan untuk artis tempatan, pekerja budaya, krew produksi, fakbrikator dan banyak lagi di bandar-bandar yang terpilih;
  • Memberi sokongan kepada seniman dan kolektif di luar Lembah Klang yang bakal mengingkatkan Kerjasama antara satu sama lain;
  • Mengharmonikan pihak berkpentingan awam dan persendirian dalam melindungi dan menyumbang kepada pembangunan sector kreatif.  NILAI GERAN

  Projek The Light menyokong sehingga RM180,000 setiap permohonan yang berjaya bagi tempoh sehingga enam (6) bulan.

  Projek ini ialah sebuah kolaborasi bersama-sama Think City. Dengan menekan butang di bawah, ia akan membawa anda ke laman sesawang mikro yang lain yang mengandungi maklumat lanjut mengenai cara-cara permohonan.


  Dibuka pada 16 Ogos 2021

  Program Pemulihan
  Ruang Seni


  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.

  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.

  Dibuka pada 23 Ogos 2021
  Program Pembiayaan Muzik Independen

  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong pembangunan dan penciptaan karya baharu muzik independen tempatan. Matlamat program ini adalah untuk memperluaskan kepelbagaian karya yang berkualiti tinggi untuk penonton di Malaysia dan menggalakkan pengamal tempatan untuk meluaskan sempadan muzik mereka.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Muzik Independen menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.

  Dibuka pada 13 Ogos 2021

  Program Adiguru CENDANA

  Adiguru CENDANA bertujuan untuk menggalakkan komuniti tempatan yang komited kepada seni, tradisi dan warisan mereka untuk terlibat dalam pertumbuhan negara secara bersama.

  Program ini juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan memastikan kesinambungan bentuk seni tradisional Malaysia dengan mengiktiraf pencapaian Adiguru seni persembahan tradisional, seni visual, muzik dan kraf di seluruh Malaysia, serta untuk mewujudkan kesedaran dan mendorong perkongsian pengetahuan dan dokumentasi bekerja, selain menyokong perkongsian antara pembangunan koridor ekonomi serantau dan komuniti tempatan.  NILAI GERAN
  Program Adiguru CENDANA menyokong sehingga RM30,000 setiap individu atau kumpulan bagi tempoh sehingga dua belas (12) bulan.


  Dibuka pada 16 Ogos 2021
  Projek Light

  Projek Light merupakan sebuah inisiatif lanjutan daripada program Art In The City dengan Kerjasama Think City untuk menghidupkan bandar dengan seni awam dan persembahan di bandar terpilih. Program ini dijadualkan untuk berlangsung dengan pemasangan seni awam dan persembahan yang telah dikurasi.

  Projek ini bertujuan untuk:
  • Menyemarkkan ruang bandar denganpemasangan seni awam lampu sempena pandemik (menggunakan elemen cahaya);
  • Memberikan inspirasi dan motivasi kepada komuniti kreatif dan orang awam untuk membangkit dalam situasi pandemik;
  • Menjana peluang pekerjaan untuk artis tempatan, pekerja budaya, krew produksi, fakbrikator dan banyak lagi di bandar-bandar yang terpilih;
  • Memberi sokongan kepada seniman dan kolektif di luar Lembah Klang yang bakal mengingkatkan Kerjasama antara satu sama lain;
  • Mengharmonikan pihak berkpentingan awam dan persendirian dalam melindungi dan menyumbang kepada pembangunan sector kreatif.


  NILAI GERAN
  Projek The Light menyokong sehingga RM180,000 setiap permohonan yang berjaya bagi tempoh sehingga enam (6) bulan.

  Projek ini ialah sebuah kolaborasi bersama-sama Think City.
  Dengan menekan butang di bawah, ia akan membawa anda ke laman sesawang mikro yang lain yang mengandungi maklumat lanjut mengenai cara-cara permohonan.


  Dibuka pada 16 Ogos 2021
  Program Pemulihan
  Ruang Seni

  Program Pemulihan Ruang Seni berharap dapat mempersiapkan, melatih dan memperbaiki ruang seni persembahan, seni visual dan muzik independen serta kraf di seluruh negara untuk bersedia dalam menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk penonton/ peserta. Di samping itu, program ini menyokong perbelanjaan operasi asas iaitu sewa, utiliti dan kos pemasaran.

  NILAI GERAN
  Program Pembaikan Ruang Seni menyokong sehingga RM 35,000 untuk tempat yang mengambil bahagian. Kos latihan ditanggung sepenuhnya oleh CENDANA.


  Dibuka pada 23 Ogos 2021
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual

  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menggalakkan dan menyokong ekspresi kontemporari seni visual di tempat-tempat seni bebas, alternatif dan eksperimental, ruangan persendirian yang dikendalikan oleh artis dan penggiat seni budaya di kawasan kejiranan yang kurang mendapat perhatian bagi kurator seni bebas dan penganjur bebas yang terlibat secara aktif dalam sektor seni visual di Malaysia yang bergiat di luar rangka kerja muzium dan galeri komersial tradisional.


  NILAI GERAN
  Program Pembiayaan Pameran Seni Visual menyokong sehingga RM 30,000 bagi sepanjang tempoh projek.
  Permohonan dibuka pada 18 Ogos 2020


  Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila semak ruangan Soalan Lazim kami atau hubungi grants@cendana.com.my


  Maklumat lanjut mengenai PEMULIH oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia

  Program-program MyCreative Ventures
 • Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme


  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020


  Seni Untuk Semua 
  Online

  Seni Untuk Semua Online is a programme aimed at promoting arts education among the wider public to instil an appreciation for Malaysia’s arts and culture as well as love for the arts. 

  It seeks to equip the public with the understanding of concepts and techniques of art forms, enhance creative thinking skills, and the ability to create art in a fun and creative manner taught by real-life art practitioners. 

  It hopes to build confidence among Malaysian arts enthusiasts and the general public so they are able to effectively articulate and express themselves either through music, dance, visual arts or craft.

  GRANT VALUE

  Seni Untuk Semua Online supports up to RM4,500 for the duration of the project.  Opens 11 August 2021

  Create Now 2.0 
  Funding Programme

  Create Now 2.0 Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources.  GRANT VALUE
  Create Now 2.0 Funding Programme supports up to RM 3,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and collective/arts organisation.

  Opens 11 August 2021
  Documentation 
  Project

  Documentation Project hopes to see a collaboration amongst artists, writers and photographers to document stories and memories of local artists, artisans and cultural workers during the pandemic.

  We are seeking a service provider with expertise in layout & design, and printing.

  For more information please write to info@cendana.com.my . 
  Opens 11 August 2021

  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme


  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020
  Visual Arts Production Funding Programme

  CENDANA’s Visual Arts Production Funding Programme aims to promote Malaysia’s creativity and stories by supporting the artistic exploration and creation of new works or continuation of existing projects that may include painting, sculpting, photography, installations, audio-video arts and multimedia works.

  This hopes to encourage continuity to studio and artistic practices for practitioners within the visual arts sector.

  GRANT VALUE
  Visual Arts Production Funding Programme supports up to RM8,000 per application, the creation or research of artworks and capacity building from
  November 2021 - February 2022

  Opens 13 August 2021

  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.

  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.  Opens 13 August 2021
  Adiguru CENDANA Programme

  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.

  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months.


  Opens 16 August 2021
  The Light 
  Project

  The Light Project is an extension of CENDANA’s yearly marquee event Art In The City in collaboration with Think City to light up cities with public art and performances curated to take place in selected cities nationwide. 

  The effort is scheduled to take place as temporary installations with curated performances and aims to:
  • Keep cities alive during the pandemic via public art (using light);
  • To inspire and give hope to the wider arts and culture communities and the public to rise from the pandemic;
  • Stimulate conversations and create job opportunities for local artists, cultural workers, production crew, fabricators and more within the selected cities;
  • Support out of the box creativity beyond Klang Valley that may nurture other collaborations; and
  • Harmonise public and private stakeholders in protecting and contributing to development of the sector.  GRANT VALUE

  The Light Project supports up to RM 180,000 for successful applications for the duration of six (6) months.


  As this project is in collaboration with Think City, clicking on the button below will bring you to the project microsite with further information on how to apply.

  Opens 16 August 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.
  Opens 23 August 2021


  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Seni Untuk Semua
  Online


  Seni Untuk Semua Online is a programme aimed at promoting arts education among the wider public to instil an appreciation for Malaysia’s arts and culture as well as love for the arts.

  It seeks to equip the public with the understanding of concepts and techniques of art forms, enhance creative thinking skills, and the ability to create art in a fun and creative manner taught by real-life art practitioners.

  It hopes to build confidence among Malaysian arts enthusiasts and the general public so they are able to effectively articulate and express themselves either through music, dance, visual arts or craft.
  GRANT VALUE
  Seni Untuk Semua Online supports up to RM4,500 for the duration of the project.


  Opens 11 August 2021

  Create Now 2.0 Funding Programme


  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 3,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and collective/arts organisation.
  GRANT VALUE
  Create Now 2.0 Funding Programme supports up to RM 3,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and collective/arts organisation.  Opens 11 August 2021
  Documentation Project  Documentation Project hopes to see a collaboration amongst artists, writers and photographers to document stories and memories of local artists, artisans and cultural workers during the pandemic.

  We are seeking a service provider with expertise in layout & design, and printing.

  For more information please write to info@cendana.com.my.
  Opens 11 August 2021
  Visual Arts Production Funding Programme

  CENDANA’s Visual Arts Production Funding Programme aims to promote Malaysia’s creativity and stories by supporting the artistic exploration and creation of new works or continuation of existing projects that may include painting, sculpting, photography, installations, audio-video arts and multimedia works.

  This hopes to encourage continuity to studio and artistic practices for practitioners within the visual arts sector.
  GRANT VALUE
  Visual Arts Production Funding Programme supports up to RM8,000 per application, the creation or research of artworks and capacity building from
  November 2021 - February 2022

  Opens 13 August 2021
  Independent Music Funding Programme


  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.


  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.  Opens 13 August 2021
  Adiguru CENDANA Programme


  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.

  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months.


  Opens 16 August 2021
  The Light Project


  The Light Project is an extension of CENDANA’s yearly marquee event Art In The City in collaboration with Think City to light up cities with public art and performances curated to take place in selected cities nationwide.

  The effort is scheduled to take place as temporary installations with curated performances and aims to:
  • Keep cities alive during the pandemic via public art (using light);
  • To inspire and give hope to the wider arts and culture communities and the public to rise from the pandemic;
  • Stimulate conversations and create job opportunities for local artists, cultural workers, production crew, fabricators and more within the selected cities;
  • Support out of the box creativity beyond Klang Valley that may nurture other collaborations; and
  • The Light Project supports up to RM 180,000 for successful applications for the duration of six (6) months.  GRANT VALUE
  The Light Project supports up to RM 180,000 for successful applications for the duration of six (6) months.

  As this project is in collaboration with Think City, clicking on the button below will bring you to the project microsite with further information on how to apply.

  Opens 16 August 2021
  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Opens 23 August 2021
  Seni Untuk Semua Online

  Seni Untuk Semua Online is a programme aimed at promoting arts education among the wider public to instil an appreciation for Malaysia’s arts and culture as well as love for the arts.

  It seeks to equip the public with the understanding of concepts and techniques of art forms, enhance creative thinking skills, and the ability to create art in a fun and creative manner taught by real-life art practitioners.

  It hopes to build confidence among Malaysian arts enthusiasts and the general public so they are able to effectively articulate and express themselves either through music, dance, visual arts or craft.
  GRANT VALUE
  Seni Untuk Semua Online supports up to RM4,500 for the duration of the project.

  Opens 11 August 2021

  Create Now 2.0 Funding Programme

  Create Now 2.0 Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources.
  GRANT VALUE
  Create Now 2.0 Funding Programme supports up to RM 3,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and collective/arts organisation.


  Opens 11 August 2021
  Documentation
  Project

  Documentation Project hopes to see a collaboration amongst artists, writers and photographers to document stories and memories of local artists, artisans and cultural workers during the pandemic.

  We are seeking a service provider with expertise in layout & design, and printing.

  For more information please write to info@cendana.com.my.  Opens 11 August 2021

  Visual Arts Production Funding Programme


  Visual Arts Production Funding Programme aims to promote Malaysia’s creativity and stories, to encourage a dialogue that fosters mutual respect for the diverse beliefs and values of all persons and groups, enrich our humanity by broadening our understanding of ourselves as individuals and as a society and more.

  The goals of the programme are to support the artistic exploration and creation of new works and continuation of existing projects as well as to ensure continuity to studio and artistic practices for practitioners within the visual arts sector.
  GRANT VALUE
  Visual Arts Production Funding Programme supports up to RM8,000 per application, supporting creation and implementation of activities for individuals, collectives and/or organizations for the duration of three (3) months.


  Opens 13 August 2021

  Independent Music Funding Programme


  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.


  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Opens 13 August 2021

  Adiguru CENDANA Programme


  Adiguru CENDANA aims to encourage local communities who are committed to their artistry, traditions, and cultural heritage to engage in a shared national growth.

  The Programme also aims to sustain the development and ensure continuity of traditional art forms of Malaysia by recognising the achievements of masters of traditional performing arts, visual arts, music and craft throughout Malaysia, as well as to create awareness and encourage transfer of knowledge and documentation work, in addition to supporting partnerships between regional economic corridor development and these local communities.
  GRANT VALUE
  Adiguru CENDANA Programme supports up to RM30,000 per individual or group for the duration of up to twelve (12) months.


  Opens 16 August 2021

  The Light
  Project


  The Light Project is an extension of CENDANA’s yearly marquee event Art In The City in collaboration with Think City to light up cities with public art and performances curated to take place in selected cities nationwide.

  The effort is scheduled to take place as temporary installations with curated performances and aims to:
  • Keep cities alive during the pandemic via public art (using light);
  • To inspire and give hope to the wider arts and culture communities and the public to rise from the pandemic;
  • Stimulate conversations and create job opportunities for local artists, cultural workers, production crew, fabricators and more within the selected cities;
  • Support out of the box creativity beyond Klang Valley that may nurture other collaborations; and
  • Harmonise public and private stakeholders in protecting and contributing to development of the sector.  GRANT VALUE
  The Light Project supports up to RM 180,000 for successful applications for the duration of six (6) months.

  As this project is in collaboration with Think City, clicking on the button below will bring you to the project microsite with further information on how to apply.

  Opens 16 August 2021

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.


  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.


  Opens 23 August 2021
  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts and independent music sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of six (6) to twelve (12) months.


  Application opens on 15 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme

  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants.

  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens on 15 July 2020
  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art a part of our urban spaces and bring arts closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning public art/ community arts-based programmes that present public arts engagement in spaces where Malaysians live, work and play.

  The programme will provide opportunities for professional individual artists, collectives and organisations, in addition to community arts-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities.

  Application opens on 28 July 2020

  Arts Venue Recovery Programme


  Arts Venue Recovery Programme hopes to prepare, train and transition performing arts, visual arts, independent music as well as crafts venue owners nationwide to be ready in preparing safe and healthy environment for the audience / participants. In addition to that, the programme supports basic operating expenses i.e. rent, utilities and marketing costs.
  GRANT VALUE
  Arts Venue Recovery Programme supports up to RM 35,000 per participating venue for the duration of six (6) months. Training costs is fully undertaken by CENDANA.

  Application opens 16 July 2020

  Arts Organisation Resilience Funding Programme

  Arts Organisation Resilience Funding Programme provides support to registered artistic organisations, associations and societies across the performing arts, visual arts, independent music as well as crafts sectors for arts continuity, development for resilience and supporting sustainability. The aim of the funding programme includes supporting practice and operations of Malaysian arts organisations nationwide.


  GRANT VALUE
  Arts Organisation Resilience Funding Programme supports up to RM 150,000 per arts organisation for the duration of twelve (12) months.


  Application opens 17 July 2020

  Art in the City Public Art Commissioning Programme

  Art in the City Public Art Commissioning Programme is an initiative to make art part of our urban spaces and bring art closer to Malaysians. It aims to achieve this by commissioning Malaysian artists to create a unique public artwork/ community art-based programmes that present public art engagement for selected/ proposed sites. These sites are spaces for the public to live, work and play.

  The programme will provide opportunities for Malaysian individual artists, collectives and organisations, in addition to community art-based groups nationwide to nurture vibrancy in their cities to deliver sustainable artistic program or services for the arts through the creation and presentation of art activities and initiatives to be held in public spaces in Malaysia.

  The programme supports the mentioned projects from the performing arts, visual arts, independent music and crafts sector.
  GRANT VALUE
  Art in the City Public Art Commissioning Programme supports up to RM 100,000 per project  Performing Arts Presentation
  Funding Programme

  Performing Arts Presentation Funding Programme aims to support growth of the performing arts sector through creation of work, development of practice, building networks, facilitation of arts projects, upskilling initiatives, as well as mobility and promotion of Malaysian made showcases. The funding programme enables and encourages multidisciplinary collaborations, expansion of quality creations, creating greater access to the arts and development of the sector.

  GRANT VALUE
  Performing Arts Presentation Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.

  Craft Industry Choice

  Craft Industry Choice aims to elevate the Malaysian handicrafts industry by offering recognitions and special acknowledgements to Malaysian artisans, craft makers and producers of traditional arts, crafts and endangered trades for the sustainability of the Malaysian crafts economy.

  Through a multipronged approach, the Craft Industry Choice selects and incentivises equitable skilled artisans, craft makers, and producers nationwide for the development and production of their products.

  In the spirit of conserving and sustaining artisanal work, the Craft Industry Choice encourages skilled Malaysian artisans in the crafts sector to continue producing, innovating and marketing their crafts as a direct contribution to the crafts economy by submitting their applications or by nominating others in the crafts industry.

  GRANT VALUE
  Cash incentive amounting up to 
  RM 30,000 for Malaysian individual / collective / artisans, craft-makers and producers / organisations nationwide.
  Create Now Funding Programme

  Create Now Funding Programme aims to cultivate and support artistic development and presentation of ideas in imaginative ways despite physical limitation to resources via grants of up to RM 1,500 per individual artist/cultural worker as well as artisans and craft-makers and RM 3,500 per collective/arts organisation.


  Application opens on 16 July 2020 on a monthly basis


  Independent Music Funding Programme

  Independent Music Funding Programme supports the creation and adaptation of Malaysian independent music content. The Programme’s aim is to expand the range of high-quality works for audiences in Malaysia and to encourage local practitioners to push the boundaries of their music.
  GRANT VALUE
  Independent Music Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application opens on 18 August 2020


  Visual Arts Inspire Funding Programme

  Visual Arts Inspire Funding Programme encourages and supports visual artists with more than twelve (12) years of experience to enhance their capacity as practising artists by providing them an opportunity to participate in a creative exploration process and research excursion to assist in their artistic process, in any field of interest of their art practice, within Malaysia or Southeast Asia for a duration of up to two (2) months. Applications by women visual artists are highly encouraged and priority is given to research conducted within Malaysia.  GRANT VALUE
  Visual Arts Inspire Funding Programme supports up to RM 15,000 for the journey and research; and up to RM 30,000 for the follow-up exhibition.

  Application opens on 18 August 2020


  Visual Arts Showcase Funding Programme


  Visual Arts Showcase Funding Programme encourages and supports the contemporary expression of visual art through independent, alternative and experimental art venues, artist-run spaces and underserved neighbourhood culture activators as well as independent art curators and organisers that are actively engaged in the Malaysian visual arts sector outside the traditional commercial gallery and museum framework.  GRANT VALUE
  Visual Arts Showcase Funding Programme supports up to RM 30,000 for the duration of the project.


  Application opens on 18 August 2020  Should you have any queries or require more clarification, please do check out our FAQs or contact us on info@cendana.com.my


  Should you have any queries or require more clarification, please do check out our FAQs or contact us on grants@cendana.com.my

  More information on PEMULIH by Ministry of Communications and Multimedia

  MyCreative Ventures Programmes

Copyright © 2021 Cultural Economy Development Agency (CENDANA) | Terms of Service 
Ooops!
Generic Popup